Fotoreport:


       22. 8. 2010   Pszczyna PL - Dni miasta

       V polském měste Pszczyna se v městském parku sešlo před podiem 15.000 lidí, docela přijemný zážitek.
A pak že lidi nechodí..., no v Polsku to neplatí.

<< Back


INFO

AKCE

FOTO-REPORT

DOWNLOAD

FORUM

KONTAKT


Ozvučení Vašich akcí

Kofola Music Club